Доколку сакате да сте дел од успешниот тим на СУПЕР АУТО КОНТРОЛ ја очекуваме вашата апликација за работа тука или на мејл czv@sak.mk. Сите апликации ќе се регистрираат во нашата база на заинтересирани  потенцијални вработени и согласно нашите потреби ќе бидат повикани на разговор.

 

Сите апликации ќе бидат третирани строго доверливо согласно законот за заштита на личните податоци.