ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
– БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ( ИЗГОТВУВА САК)

– СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА,
– ЛИЧНА КАРТА ОД СОПСТВЕНИКОТ,
– ЛИЧНО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА ( ДА МОЖЕ ДА СЕ СИМНЕ )

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
– БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ( ИЗГОТВУВА САК)
– ФАКТУРА ЗА КУПОПРОДАЖБА

– ХОМОЛОГАЦИЈА
– ЛИЧНА КАРТА И СОПСТВЕНИКОТ ЛИЧНО,
– ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА (ПРАВНИ ЛИЦА)

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
– 2 ФОТОГРАФИИ
– ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

– ЛИЧНА КАРТА ИЛИ ПАСОШ

ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО (ПОЛНОМОШНО)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
– СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ОД ВОЗИЛОТО
– ЛИЧНО СОПСТВЕНИКОТ НА ВОЗИЛОТО СО ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

– КОРИСНИКОТ НА ВОЗИЛОТО СО ПАСОШ

ПРОБНИ ТАБЛИЧКИ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ (ЗА НОВО ВОЗИЛО):
– ФАКТУРА ЗА СОПСТВЕНОСТ
– ХОМОЛОГАЦИЈА
– ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
– ЛИЧНА КАРТА ЗА СОПСТВЕНИК ИЛИ ПИСМЕНО БАРАЊЕ ДОКОЛКУ Е ПРАВНО ЛИЦЕ
– АДМ ТАКСА 50МКД

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ (ЗА СТАРО, ВЕЌЕ РЕГИСТРИРАНО ВОЗИЛО, СО СК ТАБЛИЦИ):
– ДОКАЗ ДЕКА ВОЗИЛОТО Е ОДЈАВЕНО
– ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА
– ЛИЧНА КАРТА ИЛИ ПИСМЕНО БАРАЊЕ АКО Е ПРАВНО ЛИЦЕ
– ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АКО Е ПОМИНАТА РЕГИСТРАЦИЈА
– АДМ ТАКСА 50МКД

ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНОСТ:

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
– БАРАЊЕ (ИЗГОТВУВА САК)
– СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА
– ЛИЧНА КАРТА
– КУПОПРОДАЖЕН ДОГОВОР / ФАКТУРА

ПРИЈАВА ОД ДРУГ ГРАД:

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
– БАРАЊЕ (ИЗГОТВУВА САК)
– СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА
– ЛИЧНА КАРТА
– ФАКТУРА ИЛИ КУПОПРОДАЖЕН ДОГОВОР