Станицата за технички преглед СУПЕР АУТО КОНТРОЛ во Бутел поседува најсовремена опрема и технологија за вршење технички преглед на вашите возила и стручен кадар подготвен во секое време а се со цел за ваша безбедност, да ја провериме техничката исправност на вашите возила.

Станицата има овластување за вршење на технички преглед за сите категории на возила.

Контакт информации
Адреса:
ул. Александар Урдаревски, Скопје 1000
Телефон:
+38976316116
Е-маил:
info@sak.mk