Станицата за технички преглед СУПЕР АУТО КОНТРОЛ во Јурумлери поседува најсовремена опрема и технологија за вршење технички преглед на вашите возила и стручен кадар подготвен во секое време а се со цел за ваша безбедност, да ја провериме техничката исправност на вашите возила.

Станицата има овластување за вршење на технички преглед за сите категории освен за М3, О3 и О4

Контакт информации
Адреса:
ул. 5, бр. 1 Јурумлери, 1000 Скопје
Телефон:
+38975230753
Е-маил:
jurumleri@sak.mk