Станицата за технички преглед СУПЕР АУТО КОНТРОЛ во Шуто Оризари поседува најсовремена опрема и технологија за вршење технички преглед на вашите возила и стручен кадар подготвен во секое време а се со цел за ваша безбедност, да ја провериме техничката исправност на вашите возила.

Станицата има овластување за вршење на технички преглед за следните категории:

М1, N1, O1 И О2

Контакт информации
Адреса:
ул. Шуто Оризари 65, Скопје 1000
Телефон:
+38975316050
Е-маил:
stop@sak.mk